Окисно-відновний потенціал води

Estimated read time 1 min read

Для багатьох тема про окисно-відновний потенціал води все ще нова, тому поговоримо про неї ще. Основними процесами, які забезпечують життєдіяльність будь-якого живого організму, є окисно-відновні реакції. Тобто ці реакції, пов’язані з передачею або приєднанням електронів. Енергія, що виділяється в ході цих реакцій, витрачається на забезпечення процесів життєдіяльності організму. А саме – на підтримання гомеостазу (життєдіяльності організму) і регенерацію клітин організму.

Що таке ОВП?

Одним з найбільш значущих чинників регулювання параметрів окисно-відновних реакцій, що протікають в будь-який рідкому середовищі, є активність електронів або, інакше, окисно-відновний потенціал (ОВП) цього середовища. У нормі ОВП внутрішнього середовища організму людини (виміряний на платиновому електроді відносно хлорсрібрного електроду порівняння) зазвичай знаходиться в межах від -100 до -200 мілівольт (мВ або mV). Це означає, що внутрішні середовища людського організму знаходяться у відновленому стані. ОВП звичайної питної води (вода з крану, питна вода в пляшках та ін.) практично завжди більше нуля і зазвичай знаходиться в межах від +200 до +300 mV.

окисно-відновний потенціал води

Вказані відмінності ОВП внутрішнього середовища організму людини та питної води означають, що активність електронів у внутрішньому середовищі організму людини набагато вище, ніж активність електронів в питній воді. Якщо надходить в організм питна вода має ОВП близький до значення ОВП внутрішнього середовища організму людини, то електрична енергія клітинних мембран (життєва енергія організму) не витрачається на корекцію активності електронів води. Тоді вода одразу ж засвоюється, оскільки володіє біологічною сумісністю за цим параметром.

ОВП людського організму

Активність електронів є найважливішою характеристикою внутрішнього середовища організму, оскільки безпосередньо пов’язана з фундаментальними процесами життєдіяльності. Практично всі біологічно важливі системи, що визначають акумуляцію та споживання енергії, реплікацію та передачу спадкових ознак, всілякі ферментативні системи організму, містять молекулярні структури з розділеними зарядами. Дослідження останніх років дозволили встановити, що саме ці поля в значній мірі визначають перенесення зарядів у біологічних системах і обумовлюють селективність і автоконтроль окремих стадій складних біохімічних перетворень. А також що ОВП, як показник активності електронів, значно впливає на функціональні властивості електроактивних компонентів біологічних систем. Розбалансування механізмів регуляції окисно-відновних процесів, що відбуваються в людському організмі, розглядається вченими як найважливіша причина виникнення багатьох хвороб людини.

Коли звичайна питна вода проникає в тканини людського (або іншого) організму, вона забирає електрони від клітин і тканин, які складаються з води на 70-80%. В результаті цього біологічні структури організму (клітинні мембрани, органели клітин, нуклеїнові кислоти та інші) зазнають окислювального руйнування. Так організм зношується, старіє, життєво важливі органи втрачають свою функцію. Але ці негативні процеси можуть бути сповільнені, якщо в організм з питтям і їжею надходить “активна” вода. Тобто вода, що володіє властивостями внутрішнього середовища організму, тобто володіє захисними відновними властивостями. Це підтверджується численними дослідженнями в спеціалізованих наукових центрах за кордоном.

Як впливає вода з правильним ОВП на наш організм

Для того, щоб організм оптимальним чином використовував у обмінних процесах питну воду з позитивним значенням окисно-відновного потенціалу, її ОВП повинен відповідати значенню ОВП внутрішнього середовища організму. Необхідна зміна ОВП води в організмі відбувається за рахунок витрати електричної енергії клітинних мембран. Це енергія, яка фактично є кінцевим продуктом біохімічного ланцюга трансформації поживних речовин. Кількість енергії, що витрачається організмом на досягнення біосумісності води, пропорційно її кількості й різниці ОВП води і внутрішнього середовища організму.окисно-відновний потенціал води

Якщо в організм надходить питна вода з ОВП, близьким до значення ОВП внутрішнього середовища організму людини, то електрична енергія клітинних мембран (життєва енергія організму) не витрачається на корекцію активності електронів води і вода одразу ж засвоюється, оскільки володіє біологічною сумісністю за цим параметром. Якщо питна вода має ОВП більш негативний, ніж окисно-відновний потенціал внутрішнього середовища організму (саме таким потенціалом володіє вода після картриджу картридж Bregus® ProTech Redox), то вона підживлює його цією енергією. Потім вона використовується клітинами як енергетичний резерв антиоксидантного захисту організму від несприятливого впливу зовнішнього середовища.

Протягом життя людина піддається впливу різних шкідливих зовнішніх факторів. Це погана екологія, неправильне і часто неякісне харчування, вживання неякісної питної води, стресові ситуації, куріння, зловживання алкоголем, вживання лікарських препаратів, хвороби та багато іншого. Всі ці фактори сприяють руйнуванню окисно-відновної системи регуляції організму. В результаті цього процеси окислення починають переважати над процесами відновлення. Захисні сили організму та функції життєво важливих органів людини починають слабшати. В кінці-кінців, імунітет організму вже не в змозі самостійно протистояти різного роду захворюванням. Уповільнити переважання окислювальних процесів над відновними процесами можливо за допомогою антиокислювачів (антиоксидантів). Нормалізувати баланс окисно-відновної системи регуляції (з тим, щоб зміцнити захисні сили організму та функції життєво важливих органів людини та дозволити організму самостійно протистояти різного роду захворювань) можливо за допомогою антиоксидантів. Чим сильніше антиоксидант, тим більш відчутний його протиокисний ефект.

 Читайте далі: Ресурс змінних елементів у фільтрах для води

Ресурс картриджів у фільтрах для води

Ще статті цієї ж категорії:

+ There are no comments

Add yours