Виникнення заліза в підземних водах

Орієнтовний час читання 1 хв читання

Виникнення заліза в підземних водах

У цій статті поговоримо про виникнення заліза в підземних водах.

Залізо та марганець у природі

Залізо у воді, як і всі інші елементи, присутнє у вигляді різних сполук, а також у комплексі з рядом інших з’єднань. Те ж саме і з марганцем. Потрібно мати це на увазі при розгляді джерела виникнення та можливості видалення заліза з води.

Вода під землею знаходиться у кам’яних породах, що можуть містити залізо та марганець. Залізо є одним з основних компонентів земної кулі (~45%). У різних породах його зміст є змінною величиною – від декількох відсотків заліза у воді в карбонатних породах, де вміст заліза іноді дуже малий, до пісків, що містять залізо в кількості до 10%.
Істотним для вмісту заліза є вік порід, до яких може мігрувати залізо. Як правило, що старші піски зазвичай містять більше сполук заліза.

Марганець в підземній воді присутній в менших кількостях, ніж залізо. Орієнтовно в 10-15 разів нижче. Як і в випадку з залізом, вміст марганцю більше в осадових породах більшої фрагментації. Слід зазначити, що певні кількості заліза і марганцю містяться в пилу, який присутній в атмосфері та потрапити до води.

Марганець присутній в земній корі в значно менших кількостях, ніж залізо, близько 0,12% по масі у вигляді марганцевої руди пиролюзиту. На відміну від заліза в осадових породах більш марганцю, ніж в магматичних породах. Велике накопичення марганцю відбувається в грунтах і на дні моря. Як і в разі вмісту заліза, марганцю більше в осадових породах більшої фрагментації. Інтенсивність міграції заліза і марганцю залежить від гідрогеохімічного середовища, під яким мається на увазі частина літосфери, що характеризується ідентичними або аналогічними комплексами фізіографічних чинників. Важливі особливості середовища визначаються, зокрема: петрографічний склад водоносних пластів, процеси окислення і відновлення мінеральних і органічних речовин, швидкість потоку води, хімічного складу газів та інших домішок у воді.

Звідки залізо та марганець у воді

В грунтових водах залізо і марганець присутні у вигляді іонів, менше – у вигляді колоїдної суспензії. Основна кількість заліза міститься у вигляді розчиненого бікарбонату заліза Fe(HCO3)2. Марганець – легкорозчинного бікарбонату мангану Mn(HCO3)2 і сульфату MnSO4.

Деякий вплив на міграцію заліза і марганцю у воді мають залізисті бактерії (наприклад. Gallionella ferruginea), марганцеві (наприклад, Crenothrix), а також ті рослини, які мають потенціальну концентрацію цих елементів. Діяльність бактерій і рослин можуть особливо спостерігатися в родючих ґрунтах.

В історії Землі змінилися причини і способи потрапляння заліза з гірських порід в воду. Прийнято вважати, що у віддалених геологічних епохах в атмосфері і гідросфері кисню було менше, ніж СО2, що сприяло міграції заліза. Крім того, змінився зміст заліза в породах. У старших пісках зазвичай більше сполук заліза, і, таким чином, вода може розчинити більшу кількість цих сполук. Тому представляється досить імовірним, що чим старше ставала Земля, тим менше заліза містилося у воді. Підтвердженням цього може бути той факт, що більшість відомих залізорудних родовищ виявлені у віддалених геологічних епохах (докембрію, силуру, карбону і юри).

Допомагаємо позбавити заліза та марганецю у воді

Як бачимо, виникнення заліза в підземних водах – досить розповсюджене явище. Ми маємо багато звернень від користувачів води зі свердловини зі скаргами, що вода жовтіє та залишає жовтий наліт. Боротися з цим можна, ми маємо багаторічний досвід з підбору та встановлення системи водопідготовки від заліза та марганцю в Україні та Європі. Надсилайте нам ваш аналіз води та наші спеціалісти підготують варіанти обладнання, що задовільнять ваші потреби у чистій воді.

Читайте далі: Видалення заліза з води. Частина 2

Видалити залізо з води. Частина 2

 

Ще статті цієї ж категорії:

+ Немає коментарів

Додайте свій